Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» Mühazirələr

Mühazirələr

"Avtonəqliyyat" fənn birliyi
1. Yol hereketinin teshkili və tehlükesizliyi
2. Yol hərəkəti qaydaları və hərəkətin təhlükəzizliyi
3. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-1 ci hissə
3.1. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-2 ci hissə

3.2 Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları
4. Avtomobil_yuk_dashimalari -1
4.1. Avtomobil yük daşımaları-2 

5. Qaldırıcı-nəqliyyat tikinti maşınlarının quraşdırılması və istismarı
6. Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının təmiri
7. Avtomobil_sernishin_dashimalari 
8. Avtomobillerin_istismar_materiallari 

9. Avtomobillərin(nəqliyyat vasitələrinin) nəzəriyyəsi; konstruksiya edilməsi və hesablanmasının əsasları
9.1 Avtomobillerin_nezeriyyesi_konstruksiya_edilmesi_ve_hesabının əsasları-2

10. Avtoservisde_xidmetin_texnologiyasi_ve_teshkili
11. Avtomobil_neqliyyatinda_yukleme-boshaltma_ishinin_teshkili
12. 
Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv xüsusiyyətləri
13. NV-nin texniki istismarı-1

13.1. NV-nin texniki istismarı-2
14. Avtomobilin elektrik və elektron sistemləri
15. Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyətləri
17. Qadırıcı nəqliyyat tikinti maşın və avadanlıqları
18. Beynəlxalq daşımalar
19. Loqistika və onun informasiya təminatı
20. Nəqliyyat proseslərinin idarə edilməsi
21. Nəqliyyatın intelektual idarəetmə sistemləri
22. Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları
23. Nəqliyyatda daşimalarının texnologiyası
24. Nəqliyyatda sığorta

"Humanitar elmlər" fənn birliyi
1. Mülki və əmək hüququ
2. Hüququn əsasları
3. Kargüzarlıq
4. Ümumi tarix  (9-illik)1-ci kurs 1-ci  semestr

5. Ümumi tarix (9-illik) 1-ci kurs 2-ci semestr
6. Azərbaycan tarixi (9-illik) 1-ci kurs 1-ci semestr

7. Azərbaycan tarixi (9-illik) 1-ci kurs 2-ci semestr
8. Fəlsəfənin əsasları
9. Azerbaycan_tarixi kredit qrupları üçün"İQTİSADİYYAT" fənn birliyi
1. Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı fənnindən -MÜHAZİRƏLƏR
2. Mikroiqtisadiyyat - mühazirələr
3. İqtisadi informasiyanın kompüterdə işlənməsi
4. Statistika
5. SAHƏLƏR MÜHASİBAT UÇOTU-2
6. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı
7. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecmenti
8. Audit xidməti və onun təşkili-2( I semesrt)
9. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
10. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
10.1 Mühasibat uçotu-1-ci semestr
11. İqtisadiyyatın əsasları və menecmenti
12. Avtomobil daşımalarında kommersiya işi, menecment və marketinqin əsasları
13. İqtisadi təhlil
14. Avtonəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment (120 saat)
16. Menecmentin əsasları
17. Sahələr iqtisadiyyatının əsasları
18. Azərbaycan iqtisadiyyatı
19. Sahibkarlığın əsasları
21. Audit
22. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş
23. İqtisadiyyata giriş


"Ümumtəhsil" fənn birliyi
10.Biologiya (9 illik) 1-ci kurs- II semestr üçün22. Coğrafiya10-cu sinif (dərslik)
23. Coğrafiya 11-ci sinif (dərslik)


"Dil və Ədəbiyyat fənn" birliyi

7. Azərbaycan dili (9 illik) 1-ci kurs -1 ci semestr
8. Azərbaycan dili (9 illik)-1-ci kurs 2-ci semestr
9. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kamnukasiya
10. Ədəbiyyat (9 illik) 1-ci kurs-1-ci semestr
11. Ədəbiyyat(9 illik) 1-ci kurs 2-ci semestr
12. Rus dili(9 illik) 1-ci kurs-1-ci semestr
13. Rus dili ( 9 illik) 1-ci kurs 2-ci semestr"İngilis dili" fənn birliyi

Fiziki Tərbiyə və Gənclərin Çağrışaqədərki Hazırlığı fənni

1. Gənclərin Çağrışaqədərki Hazırlığı fənnindən MÜHAZİRƏLƏR

2. GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞI-2 semestrÜmumixtisas-Yeni

1. Mühəndis qrafikası
2. Konstruksiya materialların texnologiyası
3. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
4. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
5. Sənaye avadanlıqlarının istismarı
6. Sənaye avadanlıqlarının təmir işlərinin təşkil və onlara nəzarət
7. AN-da Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
8. Lehimləmə texnologiyası və avadanlığı
9. Materialşünaslıq
10. Qaz qaynağı texnologiyası və avadanlığı
11. Plastik kütlələrin qaynağı
12. Avtomobil nəqliyyatında avtomatlaşdırmanın əsasları
13. Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
14 Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət 
15. Metalkəsən dəzgahlar və alətlər
16. Əritmə ilə qaynağın texnologiyası və avadanlığı.
17. Təzyiqlə qaynağın texnologiyası və avadanlığı.
18. Elektrotexnika
19. Elektrotexnika və elektronika
20. Elektrodlar və vericilər
21. Texniki mexanikanın əsasları
22. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri
24.  Biotibbi cihazların istismarı26. Alqoritmin əsasları və proqramlaşdırma
27. Əməliyyat sistemləri
28. Nəqliyyatda avtomatlaşdırmanın əsasları və telemexanika
29. Idarəetmə sistemlərinin element və qurğuları
30. Qaldırıcı nəqliyyat və tikinti maşınlarının elektrik avadanlığının
31.  VEB sistemlər və texnologiyalar
32. Tətbiqi proqram təminatı
33. Kompüter Arxitekturası
34Avtomatlaşdırmış informasiya sistemləri �"> >