Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» Mühazirələr

Mühazirələr

"Avtonəqliyyat" fənn birliyi
1. Yol hereketinin teshkili və tehlükesizliyi
2. Yol hərəkəti qaydaları və hərəkətin təhlükəzizliyi
3. Vahid neqliyyat sistemi 
4. Neqliyyat vasitelerinin dioqnostikasi 
5. Neqliyyat loqistikasinin esaslari
6. Nəqliyyat vasitələrinin quruluşu
7. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-1 ci hissə
7.1. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-2 ci hissə

7.2 Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları
8. Avtomobil_yuk_dashimalari -1
8.1. Avtomobil yük daşımaları-2 

9. Qaldırıcı-nəqliyyat tikinti maşınlarının quraşdırılması və istismarı
10. Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının təmiri
11. Avtomobil_sernishin_dashimalari 
12. Avtomobil Nəqliyyatının istismarı-1

12.1 Avtomobil nəqliyyatının istismarı-2
13. Avtomobillerin_istismar_materiallari 

14. Avtomobillərin(nəqliyyat vasitələrinin) nəzəriyyəsi; konstruksiya edilməsi və hesablanmasının əsasları
14.1 Avtomobillerin_nezeriyyesi_konstruksiya_edilmesi_ve_hesabının əsasları-2

15. Avtomobillərin konstruksiyası və nəzəriyyəsi 
15.1 Avtoneqliyyat_vasitelerinin_konstruksiyasi_ve_nezeriyyesi_s.h.nebiyev
16. Avtoservisde_xidmetin_texnologiyasi_ve_teshkili
17. Avtomobil_neqliyyatinda_yukleme-boshaltma_ishinin_teshkili
18. 
Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv xüsusiyyətləri
19. Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi

20. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
21. Nəqliyyatda logistik sistemlərin təhlükəsizliyi
22. NV-nin texniki istismarı-1
22.1. NV-nin texniki istismarı-2
23. Avtomobil daşımaları və hərəkətin təşkili-1
23.1 Avtomobil daşımaları və hərəkətin təşkili-2


"Humanitar elmlər" fənn birliyi
1. Mülki və əmək hüququ
2. Hüququn əsasları
3. Kargüzarlıq
4. Ümumi tarix  (9-illik)1-ci kurs 1-ci  semestr

5. Ümumi tarix (9-illik) 1-ci kurs 2-ci semestr
6. Azərbaycan tarixi (9-illik) 1-ci kurs 1-ci semestr

7. Azərbaycan tarixi (9-illik) 1-ci kurs 2-ci semestr
8. Fəlsəfənin əsasları
9. Azerbaycan_tarixi kredit qrupları üçün"İQTİSADİYYAT" fənn birliyi
1. Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı fənnindən -MÜHAZİRƏLƏR
2. Mikroiqtisadiyyat - mühazirələr
3. İqtisadi informasiyanın kompüterdə işlənməsi
4. STATİSTİKA fənnindən - MÜHAZİRƏLƏR
5. SAHƏLƏR MÜHASİBAT UÇOTU-2
6. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı
7. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecmenti
8. Audit xidməti və onun təşkili-2( I semesrt)
9. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
10. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
10.1 Mühasibat uçotu-1-ci semestr
11. İqtisadiyyatın əsasları və menecmenti
12. Avtomobil daşımalarında kommersiya işi, menecment və marketinqin əsasları
13. İqtisadi təhlil
14. Avtonəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment (120 saat)
16. Menecmentin əsasları
17. Sahələr iqtisadiyyatı
18. Azərbaycan iqtisadiyyatı
19. Sahibkarlığın əsasları
21. Audit
22. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş
23. İqtisadiyyata giriş


"Ümumtəhsil" fənn birliyi
10.Biologiya (9 illik) 1-ci kurs- II semestr üçün22. Coğrafiya10-cu sinif (dərslik)
23. Coğrafiya 11-ci sinif (dərslik)


"Dil və Ədəbiyyat fənn" birliyi

7. Azərbaycan dili (9 illik) 1-ci kurs -1 ci semestr
8. Azərbaycan dili (9 illik)-1-ci kurs 2-ci semestr
9. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kamnukasiya
10. Ədəbiyyat (9 illik) 1-ci kurs-1-ci semestr
11. Ədəbiyyat(9 illik) 1-ci kurs 2-ci semestr
12. Rus dili(9 illik) 1-ci kurs-1-ci semestr
13. Rus dili ( 9 illik) 1-ci kurs 2-ci semestr"İngilis dili" fənn birliyi

Fiziki Tərbiyə və Gənclərin Çağrışaqədərki Hazırlığı fənni

1. Gənclərin Çağrışaqədərki Hazırlığı fənnindən MÜHAZİRƏLƏR

2. GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞI-2 semestrÜmumixtisas-Yeni

1. Mühəndis qrafikası
2. Konstruksiya materialların texnologiyası
3. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
4. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
5. Sənaye avadanlıqlarının istismarı
6. Sənaye avadanlıqlarının təmir işlərinin təşkil və onlara nəzarət
7. AN-da Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
8. Lehimləmə texnologiyası və avadanlığı
9. Materialşünaslıq
10. Qaz qaynağı texnologiyası və avadanlığı
11. Plastik kütlələrin qaynağı
12. Avtomobil nəqliyyatında avtomatlaşdırmanın əsasları
13. Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
14 Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət 
15. Metalkəsən dəzgahlar və alətlər
16. Əritmə ilə qaynağın texnologiyası və avadanlığı.
17. Təzyiqlə qaynağın texnologiyası və avadanlığı.
18. Elektrotexnika
19. Elektrotexnika və elektronika
20. Elektrodlar və vericilər
21. Texniki mexanikanın əsasları
22. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri24.  Biotibbi cihazların istismarı26. Alqoritmin əsasları və proqramlaşdırma
27. Əməliyyat sistemləri
28. Nəqliyyatda avtomatlaşdırmanın əsasları və telemexanika
29. Idarəetmə sistemlərinin element və qurğuları
30. Qaldırıcı nəqliyyat və tikinti maşınlarının elektrik avadanlığının �"> >