Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Xəbərlər » 2023/2024 tədris ilinin Yaz sessiyası üçün İmtahan sualları

2023/2024 tədris ilinin Yaz sessiyası üçün İmtahan sualları

1. Biotibbi cihazlar, aparatlar, sistemlər və komplekslər-qr.12

2. Ekoloji kimya--72

3. Elektrik maşınları-qr.92

4. Elektrodlar və vericilər--12

5. Elektronika-qr.12

6. AN–da Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi-qr.62, 62a, 62b, 163

7. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri--22, 123

8. Avtomobil yolları-qr.52

9. Biotexn. sist.qov. və element--12

10. Elektrotexnika--62,62a,62b,163

11. Elektrotexnika-qr.Q12,Q113,62,62a,62b,163

12. Energetik materiallar--92

13. Energetikanın əsasları-92

14. Fəlsəfə-bütün qruplar üçün

15. İKT baza bilik--133

16. İKT-baza kompüter bilikləri-qr.32,32a

17. İqtisadiyyatın əsasları və menecment-qr.02,02a

18. İnformasiya texnologiyası-qr.52

19. İntelektual idarəetmə sist--52

20. Kompyuter arxitekturası-82,82a

21. Qal. nəq. tikin. maş və avad. --02, 02a

22. Qaynağın metallurgiyası - Q12, Q113

23. Logistika və onun inf. təm--42,42a,143

24. Materialşünaslıq --Q12, Q113

25. Mühəndis qrafikası--12, 02, 02a, 22, 123

26. Nəq. pros. idarə ol.--42, 42a, 143

27. Nəql. təhlükəsizlik--52

28. Nəqliyyat daşımalarının texnologiyası qr.42,42a,143

29. Nəqliyyatda sığorta-qr.42,42a,143

30. NV-nin kons əsasl--62,62a,62b,163

31. XDİAK-2 qr.22,123

32. XDİAK-2 qr.32,32a,133

33. XDİAK-2 qr.42,42a,143

34. XDİAK-2 qr.52

35. XDİAK-2 qr.62,62a,62b,163

36.  XDİAK-2 qr.72

37. XDİAK-2 qr.82,82a

38. XDİAK-2 qr.92

39. XDİAK-2 qr.Q12,Q113

40. XDİAK-2-qr.-12

41. XDİAK-2 -qr-02,02a

42. Xətti cebr--32,32a,133

43. Sahələr iqtisadiyyatının əsasları-qr.92

44. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş-qr.32,32a,72,82,82a,22,123,133

45. Sənaye avadan. qur təş və on. nəz --22,123

46. Statistika --32, 32a, 133

47. Texniki mexanikanın əsasları-qr.Q113,123,22,02a,02,Q12,62,62a,62b,163

48. Tətbiqi pr. təminatı-82,82a

49. Ümumi ekologiya--72

50. Torpaqşünaslıq və torpaq mühafisəsi-qr.72