Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Şöbələr » Avadanlıqların quraşdırılması və istismarı » Avadanlıqların quraşdırılması və istismarı şöbəsi üzrə İXTİSASLAR

Avadanlıqların quraşdırılması və istismarı şöbəsi üzrə İXTİSASLAR

“Avadanlıqların quraşdırılması və istismarı”  şöbəsində aşağıdakı ixtisaslar  var.

 

“040558-Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı”

“040537-Qaynaq istehsalının metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı”

“040569- Tibbi avadanlıqların quraşdırılması və istismarı”

“040536 –Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının texniki istismarı”   

 

“040558-Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı” ixtisasını bitirən məzun sənaye müəssisələrində, o cümlədən fabric və zavodlarda və müxtəlif istehsalat müəssisələrində, texnoparklarda, maşınqayırma zavodlarında kiçik mütəxəssis (quraşdırıcı, sazlayıcı, tornarçı, çilingər,freezer, əməliyyatçı, texnik, dispetçet, iş icraçısı,usta, sahə rəisi və s.) kimi işləyə bilər.  

 

“040537-Qaynaq istehsalının metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı” ixtisasını bitirən məzun qaynaq işləri aparılan bütün müəssisələrdə və sahələrdə ,tikinti-quraşdırma işləri aparılan özəl və dövlət şirkətlərində, maşınqayırma zavodlarında, metallurgiya sahəsində ,metal konstruksiya quraşdırma sexlərində, metal tökmə sahəsində, polad əritmə zavodlarında və sexlərində, aqroservislərdə kiçik mütəxəssis (iş icraçısı, usta, baş usta, elektrik qaynaqçısı, qaz qaynaqçısı, əməliyyatçı ,1-6-cı dərəcəli qaynaqçı və s.) kimi işləyə bilər.

 

“040569- Tibbi avadanlıqların quraşdırılması və istismarı” ixtisasını bitirən məzun özəl və dövlət tibb müəssisələrində tibbi avadanlıqların quraşdırılması, onların istismarı üzrə kiçik mütəxəsis, (texniki-quraşdırıcı, texniki-sazlayıcı, təmir üzrə texnik) kimi işləyə bilər.

 

“040536 –Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının texniki istismarı”   xüsusi təyinatlı nəqliyyat müəssisələrində, inşaat-tikinti sahələrində, tikinti-quraşdırma işlərində , yükləmə-boşaltma işləri, mexanikləşdirilmiş iri logistik anbarlarda , müxtəlif istehsalat- sənaye müəssisələrində ,qaldırcı-nəqliyyat, tikinti  maşınları üzrə texnoparklarda (quraşdırıcı maşın və avadanlığın diaqnostikası üzrə texnik, təmir və texniki xidmət işləri üzrə texnik, dispetçer, əməliyyatçı kimi) işləyə bilər.