Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Şöbələr » “İqtisadiyyat və energetika” şöbəsi üzrə ixtisaslar

“İqtisadiyyat və energetika” şöbəsi üzrə ixtisaslar

“İqtisadiyyat və energetika”  şöbəsində aşağıdakı ixtisaslar  var.

 

040516 -Energetika və elektroenergetika”

 

040518-Ətraf mühitin mühafizəsi vəbərpası”

 

040530-Kompüter sistemlərində proqram təminatı” 

 

040406-Mühasibat Uçotu”“040516 –Energetika və elektroenergetika” istisasınıbitirən məzun enerji istehsal iləməşğul olan müxtəlif müəssisələrdə, elektrik stansiyalarında, sənaye müəssisələrində, o cümlədən fabrik vəzavodlarda  vəmüxtəlif istehsalat vətəsərrüfat müəssisələrində, texnoparklarda, metropoliten idarəsində, tikinti şirkətlərindəkiçik mütəxəssis (elektrik, elektrik-quraşdırıcı, əməliyyatçı, texnik-elektrik, dispetçer, işicraçısı, elektrik təchizatı üzrəsahərəisi, elektiktəchizatı vətəmiri üzrənövbərəisi vəs.) kimi işləyəbilər.

  

“040518-Ətraf mühitin mühafizəsi vəbərpası” ixtisasını bitirən məzun təbiəti mühafizəmüəssisələrində, sənaye təşkilatlarında, kimya laboratoriyalarında, qoruqlarda uyğun vəzifələrdəkiçik mütəxəssis kimi işləyəbilərlər.

  

“040530 -Kompüter sistemlərində proqram təminatı” ixtisasını bitirən məzun uyğun istehsal və qeyri-istehsal sahələrində mülkiyyət formasından və tabeçiliyindənasılı olmayaraq, təşkilatlarda, idarələrdə, müəssisələrdə, və s. işləyə bilər. Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər müxtəlif peşə sahələrində tətbiq olunan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərə bilər.

 

“040406 –Mühasibat Uçotu” ixtisası üzrəTəhsil Proqramının məzunları mülkiyyət formasından vətabeliyindənasılı olmayaraq peşəsinəvəixtisas dərəcəsinəuyğun gələn istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklərdəvəs. Sferalardaiqtisadçı, mühasib, maliyyəmeneceri, əməliyyatçı, konsaltinqvəs. Peşələrdəişləyəbilərlər.