Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Fənn Birləşmələri » Ümumixtisas » "Ümumixtisas" fənn birliyinin sədri və müəllim heyəti

"Ümumixtisas" fənn birliyinin sədri və müəllim heyəti

"Ümumixtisas" fənn birliyinin sədri və müəllim heyəti

Məmmədova Tərlan Qaçay qızı 13 dekabr 1969-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Şuşa şəhər 4 №-li orta məktəbin 1-ci sinfinə qəbul olunub, 1987-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir.
 1993-cüildə Azərbaycan Texnologiya institutunun "Mexanika” fakultəsinin "Toxuculuq sənayesinin maşın və aparatları” üzrə "mühəndis-mexanik” ixtisasını bitirmrişdir. 
21 yanvar 1994 – cü ildə Bakı Maşınqayırma Texnikomunda laborant vəzifəsinə işə qəbul olunub, (1996-cı ildən Bakı Texniki Kolleci adlanır). 2007-ci ildən rəsmxət müəllimi kimk fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda Kollecin "Ümumtexniki” fənn birliyinin sədri vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir ,iki övladı var.


ÜMUMİXTİSAS  FƏNN BİRLƏŞMƏSİ MÜƏLLİMLƏRİNİN SİYAHISI

 

1. Məmmədova Tərlan Qaçay qızı

2. Xəlilov Şair Mülküm oğlu

3. Babayeva Sevinc Habil qızı

4. Qədirov Abuzər Dəmir  oğlu

5. Əliyeva Səidə Aslan qızı 

6. Soltanova Reyhan Oqtay qızı

7. Həsənli Türkan Teymur qızı

8. Qasımova Elmira Siyasət qızı

9. Alıyeva Günel Azər qızı

10. Cəlilova Sevinc Məmməd qızı

11. Nəcəfova Sveta Saleh qızı

12. Eyvazlı Turanə Əkbər qızı

13. Hüseynov Əziz Nizami oğlu

14. Dəmirova Narıngül Murtuz qızı

15. Rüstəmova Mənsurə İslam qızı

16. Bayramova İradə Arzuetdin qızı 

17. Əlizadə Şəfa Aydın qızı 

18. Cavadova Aydan Rəşad qızı

 


“Ümumixtisas fənn birliyinə aid fənnlərin siyahısı


1. Mühəndis qrafikası

2. Elektrotexnika

3. Qaldırıcı nəqliyyat- tikinti maşınlarının elektrik avadanlıqları

4. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri

5. Avtomatlaşdırmanın əsasları

6. Texniki mexanikanın əsasları

7. Avtomobillərin əsasları və təmirin əsasları

8. Ümumi ekologitya

9.  Konstruksiya materiallarının texnologiyası

10. Avtomobil nəqliyyatında həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

11. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

12. Metrologiya, standartlaşdərma və sertifikasiya

13. Sənaye avadanlıqlarının istismarı

14. Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət

15. Lehimləmə texnologiyası və avadanlıqları

16. Struktur bölmələrin işinin təşkili

17. Qaynağın   metallurgiyası

18. Materialşünaslıq

19. Qaz qaynağının texnologiyası və avadanlığı

20. Plastik kütlələrin qaynağı

21. Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət

22. Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət        

23. Avtomobil nəqliyyatında avtomatlaşdırmanın əsasları

24. Nəqliyyatında avtomatlaşdırmanın əsasları  və telemexanika

25. Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

26. Metalkəsən dəzgahlar və alətlər

 27. Əritmə ilə qaynaq texnologiyası  və  avadanlığı

28. Təzyiqlə qaynağın texnologiyası və avadanlığı

29. Elektrik maşınları

30. Elektrotexnika və elektronika

31. Energetikanın əsasları

32. Elektrodlar və vericilər

33. Biotibbi cihazlar,aparatlar,sistemlər və komplekslər

34. Biotexniki sistemlərin qovşaq və elementləri

35. İdarəetmə sistemlərinin element və qurğuları

36. İnformasiya texnologiyaları

37. Əməliyyatlar sistemi

38. Tətbiqi proqram təminatı

39. Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma

40. Kompüterlərin arxitekturası

41. Veb sistemlər və texnologiyalar

42. İKT və baza kompüter bilikləri