Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Xəbərlər » 2022/2023 tədris ilinin II yarımil ( yaz semestr) üçün Test İmtahan sualları

2022/2023 tədris ilinin II yarımil ( yaz semestr) üçün Test İmtahan sualları

1. Yol hərəkəti qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi-60, 60a
2. YHT və təhlükəsizliyi --40
3. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-112
4. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-162, 162A , 61,61A
5. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-81
6. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-91
7. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-102
8. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-51
9. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-71
10. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-31, 31A, 132
11. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-41, 142
12. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-11
13. Xarici dildə işguzar və akademik kommunikasiya-21, 122
14.Veb sistemlər və texnologiyalar--81
15. Torpaqşunaslıq və torpaq mühafizəsi-71
16. Ümumi ekologiya-71
17. Tətbiqi proqram təminatı --81
18. Texniki mexanikanın əsasları-102,Q112,122,162,162a,61,61a
19. STATİSTİKA-- 132,31,31a
20. Sərnişin daşımaları -1-qr.40
21. Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət-21,122
22. Sahələr iqtisadiyyatının əsasları-91
23. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş-122,81,132,71,31,31a,21
24. Qaldırıcı nəqliyyat tikinti maşın və avadanlıqları-102
25. Qaynağın metallurgiyası --112
26. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment- 60 ;60 A
27. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı -40
28. Nəqliyyatda sıgorta --41,142
29. Nəqliyyatda təhlükəsizlik --51
30. Nəqliyyat vasitələrinin elektrik və elektron sistemi-60, 70, 60a,
31. Nəqliyyat proseslərinin idarə edilməsi-qr- 41-142
32. Nəqliyyat daşımalarının texnologiyası-142, 41
33. Metrologiya sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma-70
34. Materialşünaslıq -Q 112
35. Logistika və onun infarmasiya təminamı-41,142
36. Kompüter arxitekturası--81
37. İkt Və Baza Komputer Bilikəri-132
38. Informasiya texnologiyası -51
39. Energetikanın əsasları--91
40. FƏLSƏFƏ -- bütün qruplar üçün
41. Energetik materiallar-91
42. Elektrotexnika-21,102,162,162a,61,61a,122
43. Elektrik maşınları -91
44. Elektronika--11
45. Biotibbi cihazlar , aparatlar , sistemlər və komplekslər --11
46. Ekoloji kimyanın əsasları -- 71
47. Biotexniki sistemlərdə qovşaq və elementlər-qr.11
48. Avtoservisdə xidmətin texnologiyası və təşkili-70
49. Beynəlxalq daşımalar-40
50. Avtomobillərin nəzəriyyəsi, konstruksiya edilməsi və hesablanması-60, 70, 60a
51. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-1-70.
52. Avtomobillərin istismar materialları - 60a, 60a
53. Avtomobil yük daşımaları -2 -- 40
54. Avtomobil yolları---51
55. Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyətləri qr-40
56. Avtomobil nəqliyyatının istismarı---60, 60A.
57. Avtomobil nəqliyyatının istismarı-70
58. ANV nin konstruksiyasının əsasları-61-61a-162-162a
59. Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemləri-21, 122
60. AN -da həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi -61, 61A, 162, 162A