Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Xəbərlər » 2022/2023 tədris ili- Payız Sessiyası üçün İMTAHAN sualları

2022/2023 tədris ili- Payız Sessiyası üçün İMTAHAN sualları


2. Yol hərəkətinin qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi-141, 161
3. Yol Hərəkəti Haqqında qanun-150
4. Vergitutma- 31,31a,132
5. Vahid nəqliyyat sistemi-40, 41, 142
6. Sənaye avadanlıqlarının istismarı-121
7. Sənaye avadanlıqlarının təmir işlərinin təşkili və onlara nəzarət-121
8. Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət-29
9. Qaz qaynağının texnologiyası və avadanlığı -111
10. Qaldırıcı nəqliyyat tikinti maşınlarının quraşdırılması və istismarı -101
11. Plastik kütlə qaynağı-111
12. Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv xüsusiyyətləri-41. 142
13. Nəqliyyat vasitələrinin diaqnostikası- 69, 69 a, 150
14. Nəqliyyat logistikası-141
15. Nəqiyyat logistikaının əsaslaı-69, 69a
16. Mühəndis qrafikası -11,61,61A,Q112,122,162,162A,102,91,21
17. Menecmentin əsasları - 30, 30 a
18. Materialşünaslıq-21, 122
19. Loqistika -150
20. Lehimləmə texnologiyası və avadanlığı -111
21. Konstruksiya materiallarının texnologiyası -61,61a, 162, Q112,162A,102
22. İdarəetmə sistemlərinin element və qurğuları-151
23. Hüququn əsasları-60a, 60, 29
24. Fizika- 71, 91,
25. Elektrotexnika və elektronika-51
26. Elektrodlar və vericilər-11
27. Daşımalar və Yol hərəkətinin təşkili-151
28. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
29. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-79
30. Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları- 60,60 a
31. Avtomobilin nəzəriyyəsi,konstruksiya edilməsi və hesablanmasının əsasları-60. 60A
32. Nəqliyyat vasitələrinin nəzəriyyəsi,konstruksiya edilməsi və hesablanmasının əsasları-70

33. Avtomobil sərnişin daşımaları -49.49a
34. Avtomobil nəqliyyatının istismarı-1-70
35. Avtomobil nəqliyyatının istismarı -69, 69 a
36. Avtomobil nəqliyatında AİS-151
37. Avtomobil İstismar materialları-79
38. Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi-161
39. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri-29
40. Anbar logistikası -141
41. Təzyiqlə qaynağın texnologiyası və avadanlığı-111
42. Umumi kimya-71
43. Əritmə ilə qaynağın texnologiyası və avadanlığı-111
44. Fəlsəfə-31, 31a, 132, 121
45. Fəlsəfənin əsasları-30, 30a, 40
46. QNTM-nın təmiri -101
47. Avtomobil nəqliyyat hüququnun əsasları-49, 49a
48. Avtoservisdə xidmətin texnologiyası və təşkili-79
49. Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma-81
50. Əməliyyat sistemləri-81
51. Nəqiyyat logistikaının əsaslaı-49, 49a,69,69a
52. Qaldirici-nəqliyyat tikinti maşınların elektrik avadanlığı-101
53. Yol hərəkəti qaydaları və hərəkətinin təhlükəsizliyi---69,69a.150
54. Audit-131
55. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi-1qr.40
56. Sənaye avadanlıqlarının təmir işlərinin təşkili və onlara nəzarət-29​​​